fbpx

Meeli Laane leinakool

Leina baasõpe

Leina baasõpe on suunatud inimesele, kes soovib toetada oskuslikult ja teadlikult leinas inimesi, sõltumata erialast ja valdkonnast.

Leina baasõpe on I taseme õpe, mille järgselt on võimalik jätkuõppeks valida:

 • Sertifitseeritud Leinatoetaja 
 • Leina tugigruppide juht (kaotuse kesksed grupid)
 • Leinanõustaja

Leina baasõpe koosneb:

 • iseseisvast teooria õppest selleks loodud e-keskkonnas ja
 • praktiliseks meetodite õppeks moodulite ajal
PRAKTIKAID
H
ISESEISVAT ÕPET
H
KOOLITUSPÄEVA
kuud

Sihtgrupp

Inimestega töötav spetsialist – nii lastega kui täiskasvanutega, sh:

 • vaimse tervise edendajad
 • personalijuhid
 • kogemusnõustajad
 • koolipsühholoogid
 • psühholoogilised nõustajad
 • sotsiaaltöötajad
 • noortekeskuse töötajad
 • meditsiinipersonal
 • iluteeninduse esindajad
 • hingehoidjad
 • terapeudid
 • inimesed, kes soovivad sõltumata oma erialast täiendada enda teadmisi ja oskuseid leina valdkonnas
Leinakooli I lend

Omandatavad oskused:

 • leinaja toetamise baasoskused ja -teadmised
 • varjatud leina kaardistamise meetodid 
 • kriisi- ja leinasekkumise erisused
 • leinaja toimetulekustrateegiate kaardistamise oskuse
 • teadmised, millal ja kuidas suunata leinas inimest rakendama täiendavaid toimetulekustrateegiaid leinaga toimetuleku toetamiseks
 • esmased kohalolu praktikad emotsionaalsete protsesside toetajana
 • teadlikkuse enda leinaprotsessidest ja -reaktsioonidest, mis mõjutavad toetaja rolli otseselt
 • meetodid enesehoiu praktiseerimiseks

Teemad:

Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine – meetoditekeskne oskusõpe

  • leinaprotsessid läbi erinevate teooriate
  • leinareaktsioonid – normaalsed versus komplitseeritud/pikaleveninud leina tunnused
  • leinaja toetamise erisused ja baasoskused
  • baastoetuse mudel

Toimetuleku toetamine leinas ja elumuutustes

  • kriisisekkumise eripärad
  • leina toetavad ja pärssivad toimetulekustrateegiad
  • toimetulekustrateegiate kaardistamine ja uute oskuste omandamise jõustamine

Lein läbi arenguetappide ja varjatud leina tuvastamine

   • lein läbi arenguetappide
   • laste leina eripärad ja toetusviisid
   • lapseeas läbitöötamata leina tunnused ja mõju täiskasvanule
   • regresseerumine leinas
   • varjatud leina kaardistamine

     

Surma teema käsitlemine läbi arenguetappide

  • surma käsitlemise võimekus läbi arenguetappide ning mõju täiskasvanu eas
  • varjatud emotsioonide ja uskumuste tuvastamine
  • surma käsitlemise traumateadlikud meetodid laste ja täiskasvanute toetamisel

Aktiivse leina mudel läbi praktiliste meetodite

  • aktiivse leina mudel, selle eelised teiste teooriate juures
  • toetaja enda leina teekond

Spetsialisti enesehool ja projektsiooni riski ennetamine emotsionaalsete protsesside toetajana

  • esmased kohalolu toetamise praktikad emotsionaalsetes protsessides (läbiv teema kõikidel päevadel)
  • toetaja eneseteadlikkus emotsionaalsete protsesside toetajana
  • projektsiooni risk ja selle teadvustamine
  • toetaja enesehool

Aeg ja asukoht:

Leina baasõppe toimub 3 kuu jooksul Tallinnas

28-29. september
26-27. oktoober
23-24. november

Kell: 10:00 – 18:00

Asukoht: Üks Maja, Valdeku 66, Tallinn
Parkimine on tasuta

Osalustasu

Leina baasõppe “Leinateadlik spetsialist” osalustasu on 890 eur/osaleja, mis sisaldab:
kuuel praktilisel koolituspäeval osalemist
kohvipause
e-keskkonda iseseisva õppematerjaliga, kogumahus ligikaudu 16 ak t

Osalustasu tingimused:
tagastamatu broneerimistasu, kogusummas 190 eur, garanteerib koha täiendusõppes
tasuda on võimalik osamaksetena, alljärgnevalt:
kahes osas, 459 eur/osamakse
kolmeas osas, 311 eur/osamakse

Tühistades broneeringu:
rohkem kui 1 nädal ennem õppe algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu)
1 nädal või vähem ennem õppe algust, makstud summat ei tagastata. Võimalik on sel juhul liituda järgmise grupiga.

Lisaväärtused:

Mis väärtused veel lisanduvad leina täiendusõppega liitudes?

meil on järjest kasvav leinaspetsialistide kogukond üle Eesti 
me juba täna algatame ühisprojekte ja tegevusi, et laiemalt edendada leinateadlikkust
Leinakool toetab ka Sinu edasist leinajate toetamist
tugivõrgustik leinaspetsialistide näol
täiendusõppe läbinud saavad edasi õppida kaotuse keskse leina tugigruppide läbiviijaks nagu nt lein peale lapse surma, lahkumineku lein, lemmiklooma surm ja lein peale partneri surma

Kui Sa tunned peale Suvekooli, et Sa väga-väga tahad edasi õppida, on Sinu jaoks avatud Leinanõustamise täiendusõpe, mis alustab sügisel 2024.

Liitu leinaspetsialistide kogukonnaga ja panusta leinateadlikkuse ja -oskuste edendamisse!

leina täiendusõppe läbiviija

Meeli Laane

Leinanõustaja ja Leinakooli asutaja

Meeli Laane on traumateadlik leinanõustaja ja Leinakooli asutaja. Meeli on töötanud 7 aastat erapraksises leinanõustajana, toetades loomuliku leina protsesse ja ka traumaatilise ning komplitseeritud leinaga toimetulekut. Meeli edendab leinateadlikkust lisaks meedia vahendusele ka läbi spetsialistide koolitamise nii Eestis kui mujal. Taustalt on Meeli akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, täiendades ennast Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudis. Leina, trauma ja psühholoogia koolkondade valdkonnas on Meeli täiendanud end peamiselt Inglismaal ja USAs. Meeli on The Grief Recovery Method tippspetsialist.

Leinani jõudis Meeli läbi isikliku leinakogemuse, mis andis tõuke leinaprotsesse lähemalt uurida ja ennast täiendada selles valdkonnas. Tänaseks on leinateadlikkuse edendamine Meeli missioon, mida ta annab edasi läbi Leinakooli, leinaspetsialistide toetamise ning leina-alase rahvusvahelise võrgustiku edendamise.

kohtumiseni baasõppes!