fbpx

Meeli Laane leinakool

Leina baasõpe spetsialistile

Leina baasõpe on spetsialistiõpe, mis on meetoditekeskne oskusõpe spetsialistidele, kes soovivad oma erialavaldkonnas toetada leinas inimesi teadlikult ja oskuslikult. 

Leina baasõpe on I taseme spetsialistiõpe, mille järgselt on võimalik jätkuõppeks valida:

 • Sertifitseeritud Leinatoetaja õppe, mis sisaldab 1:1’le esmatasandi psühholoogilist leinatoetuse õpet ja metoodiliste leinagruppide juhi väljaõpet
 • Leinanõustaja täiendusõpet, mis keskendub leinaja komplekssemale toetamisele, sh raskemad juhtumid, traumaatiline ja pikaleveninud lein

Leina baasõpe koosneb:

 • iseseisvast teooria õppest selleks loodud e-keskkonnas 
 • meetodite õppest moodulite ajal
 • praktikast
PRAKTIKAID
H
ISESEISVAT ÕPET
H
KOOLITUSPÄEVA
kuud

Sihtgrupp

Inimestega töötav spetsialist – nii lastega kui täiskasvanutega, sh:

 • vaimse tervise edendajad
 • personalijuhid
 • kogemusnõustajad
 • psühholoogilised nõustajad
 • sotsiaaltöötajad
 • noortekeskuse töötajad
 • meditsiinipersonal
 • hingehoidjad
 • terapeudid
 • jt
Leinakooli I lend

Omandatavad oskused.
Spetsialist oskab:

 • esmatasandil toetada leinas inimest akuutse ja pikaleveninud leina korral
 • eristada kriisi- ja leinasekkumist
 • kaardistada varjatud leina 
 • kaardistada leinaja toimetulekustrateegiaid 
 • vajadusel suunata leinas inimest rakendama täiendavaid toimetulekustrateegiaid leinaga toimetuleku toetamiseks
 • rakendada esmaseid kohalolu praktikaid emotsionaalsete protsesside toetajana
 • teadvustada enda reaktsioone leinatöö toetajana ja mõistab selle mõju toetatavale
 • praktiseerida teadlikku psühholoogilist enesehoidu 

Teemad:

Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine

  • leinaprotsessid läbi erinevate teooriate
  • leinareaktsioonid – normaalsed versus komplitseeritud/pikaleveninud leina tunnused
  • leinaja toetamise erisused ja baasoskused
  • baastoetuse mudel

Toimetuleku toetamine leinas ja elumuutustes

  • kriisisekkumise eripärad
  • leina toetavad ja pärssivad toimetulekustrateegiad
  • toimetulekustrateegiate kaardistamine ja uute oskuste omandamise jõustamine

Lein läbi arenguetappide ja varjatud leina tuvastamine

  • lein läbi arenguetappide
  • laste leina eripärad ja toetusviisid
  • lapseeas läbitöötamata leina tunnused ja mõju täiskasvanule
  • regresseerumine leinas
  • varjatud leina kaardistamine

Surma teema käsitlemine läbi arenguetappide

  • surma käsitlemise võimekus läbi arenguetappide ning mõju täiskasvanueas
  • varjatud emotsioonide ja uskumuste tuvastamine
  • surma käsitlemise traumateadlikud meetodid laste ja täiskasvanute toetamisel

Aktiivse leina mudel läbi praktiliste meetodite

  • aktiivse leina mudel, selle eelised teiste teooriate juures
  • toetaja enda leina teekond

Spetsialisti enesehool ja projektsiooni riski ennetamine emotsionaalsete protsesside toetajana

  • esmased kohalolu toetamise praktikad emotsionaalsetes protsessides (läbiv teema kõikidel päevadel)
  • toetaja eneseteadlikkus emotsionaalsete protsesside toetajana
  • projektsiooni risk ja selle teadvustamine
  • toetaja enesehool

Leina baasõpe "Leinateadlik spetsialist" 2024

KONTAKTÕPE
28-29. september
26-27. oktoober
23-24. november
Kell: 10:00 – 18:00

Asukoht: Üks Maja, Valdeku 66, Tallinn
Parkimine on tasuta

VEEBIÕPE
04-05. oktoober
01-02. november
29-30. november
Kell: 10:00 – 18:00

Asukoht: Veebikeskkond Zoom

Osalustasu

Leina baasõppe “Leinateadlik spetsialist” osalustasu on 890 eur/osaleja, mis sisaldab:
kuuel praktilisel koolituspäeval osalemist
e-keskkonda iseseisva õppematerjaliga, kogumahus ligikaudu 16 ak t
kohvipause

Osalustasu tingimused:
tagastamatu broneerimistasu, kogusummas 190 eur, garanteerib koha täiendusõppes
tasuda on võimalik osamaksetena, alljärgnevalt:
kahes osas, 459 eur/osamakse
kolmeas osas, 311 eur/osamakse

Tühistades broneeringu:
rohkem kui 1 nädal ennem õppe algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu)
1 nädal või vähem ennem õppe algust, makstud summat ei tagastata. Võimalik on sel juhul liituda järgmise grupiga.

Lisaväärtused:

Mis väärtused veel lisanduvad leina täiendusõppega liitudes?

meil on järjest kasvav leinaspetsialistide kogukond üle Eesti 
me juba täna algatame ühisprojekte ja tegevusi, et laiemalt edendada leinateadlikkust
Leinakool toetab ka Sinu edasist leinajate toetamist
tugivõrgustik leinaspetsialistide näol
täiendusõppe läbinud saavad edasi õppida kaotuse keskse leina tugigruppide läbiviijaks nagu nt lein peale lapse surma, lahkumineku lein, lemmiklooma surm ja lein peale partneri surma

Kui Sa tunned peale Suvekooli, et Sa väga-väga tahad edasi õppida, on Sinu jaoks avatud Leinanõustamise täiendusõpe, mis alustab sügisel 2024.

Liitu leinaspetsialistide kogukonnaga ja panusta leinateadlikkuse ja -oskuste edendamisse!

leina täiendusõppe läbiviija

Meeli Laane

Leinanõustaja ja Leinakooli asutaja

Meeli Laane on traumateadlik leinanõustaja ja Leinakooli asutaja. Meeli on töötanud 7 aastat erapraksises leinanõustajana, toetades loomuliku leina protsesse ja ka traumaatilise ning komplitseeritud leinaga toimetulekut. Meeli edendab leinateadlikkust lisaks meedia vahendusele ka läbi spetsialistide koolitamise nii Eestis kui mujal. Taustalt on Meeli akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, täiendades ennast Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudis. Leina, trauma ja psühholoogia koolkondade valdkonnas on Meeli täiendanud end peamiselt Inglismaal ja USAs. Meeli on The Grief Recovery Method tippspetsialist.

Leinani jõudis Meeli läbi isikliku leinakogemuse, mis andis tõuke leinaprotsesse lähemalt uurida ja ennast täiendada selles valdkonnas. Tänaseks on leinateadlikkuse edendamine Meeli missioon, mida ta annab edasi läbi Leinakooli, leinaspetsialistide toetamise ning leina-alase rahvusvahelise võrgustiku edendamise.

Osalejate tagasiside:

 Olen ise olnud sügavas leinas pikka aega, tahan olla parem ka leinatöös, sest olen kogenud, et minu varasemad teadmised ei töötanud. Koolitus pani mind leinale uutest vaatenurkadest vaatama. Koolitusel saad endast paremini aru ja oled väga hoitud!
Maire
Vaimse tervise spetsialist
Mul on lisaks isiklikule kasule juba ka tööalaselt kursusest (paraku) palju abi olnud. Veel pool aastat tagasi oleks selline situatsioon minu jaoks olnud täielik kaos ja paanika. Praegu on ka hirmus ja raske, aga spetsialistina tunnen ikka väga palju suuremat selgus- ja kindlustunnet leinateemaga kohtumisel üldse.

Koolipsühholoog
Otsustasin osaleda antud koolitusmoodulil sellepärast, et saada oma tööriistakohvrisse juurde tööriistu, mida klientidega kasutada. Olulisimad teadmised/oskused, mille täiendusõppest sain, olid leina läbitöötamine ja uskumustega tegelemine.
Irma Nool
Coach

kohtumiseni baasõppes!