fbpx

Leina baasõpe

Leinateadlik spetsialist omab teadmisi ja oskuseid leinast ning leinavale inimesele esmase toe andmisest tööalases keskkonnas ja eraelus. I taseme õpe on järgneva tasemeõppe eelduseks. Õpe koosneb 4st oskusõppe moodulist, mis loovad ühtse terviku leina-alastest alusteadmistest ja oskustest. Praktika näitab, et I tase on kasulik ja uut infot sisaldav ka spetsialistidele, kes on varasemalt leinateemalisi õpinguid läbinud. Leina baasõppe läbinutele väljastatakse “Leinateadliku spetsialisti” tunnistus. 2024a II poolaastal avatakse 2 gruppi – suvine intensiivõpe, ennekõike osalejatele, kes soovivad spetsialiseeruda Leinanõustamisele ning sügisel tavarütmis toimuv grupp.

Sihtgrupp:

Peale leina baasõppe läbimist on osalejatel võimalik valida spetsialiseerumine – “Sertifitseeritud Leinatoetaja ja leina tugigruppide läbiviija” või “Leinanõustaja” suund.

2024a on Leina baasõppega võimalik liituda kolmel korral

Leinateadlikkuse suvekool
Leina baasõpe kontaktõppena Tallinnas
Leina baasõpe veebis

Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.


You Might Also Like

etET