fbpx

Meeli Laane leinakool

Leina täiendusõpe

Leina täiendusõpe on spetsialistidele suunatud leinale spetsialiseerumise õpe. 

Täiendusõpe koosneb baasõppest ja jätkuõppest.

Spetsialisti baasõpe leinast koosneb oskuste õppest läbi praktika, kus spetsialist omandab baastoetuse mudeli, vajalikud leina-alased teadmised ning oskused. Õppe läbinud “Leinateadlik spetsialist” pakub esmatasandi tuge leinas inimesele oma erialavaldkonnas.

Jätkuõppena on avatud Leinanõustamise täiendusõpe, mille tulemusena osaleja rakendab leina- ja traumateadlikke meetodeid vastavalt kliendi eripäradele ja vajadustele.

PRAKTIKAID
H
ISESEISVAT ÕPET
H
KOOLITUSPÄEVA
NÄDALAVAHETUST

Täiendusõppe sihtgrupp

Inimestega töötav spetsialist – nii lastega kui täiskasvanutega, sh:

 • vaimse tervise edendajad
 • personalijuhid
 • kogemusnõustajad
 • koolipsühholoogid
 • õpetajad
 • coachid
 • mentorid
 • karjäärinõustajad
 • psühholoogilised nõustajad
 • sotsiaaltöötajad
 • noortekeskuse töötajad
 • meditsiinipersonal
 • iluteeninduse esindajad
 • hingehoidjad
 • terapeudid
 • inimesed, kes soovivad sõltumata oma erialast täiendada enda teadmisi ja oskuseid leina valdkonnas
Leinakooli I lend

Täiendusõppe võimalused

Baasõpe: Leinateadlik spetsialist

Baasõpe on spetsialistile suunatud oskuste õpe, sõltumata erialavaldkonnast. Kaotustekesksel ajastul, kus inimeste vaimse tervise seisund on oluliselt halvenenud, on oluline, et igal inimestega töötaval spetsialistil on omandatud oskused ja teadmised, kuidas inimesele pakkuda esmatasandi tuge kaotustega ja muutustega toimetuleku toetamiseks.

Leinateadlik spetsialist:
– oskab märgata sümptomeid, mis viitavad allasurutud ja läbitöötamata kaotustele ning traumadele, mis takistavad inimese eluga toimetuleku võimekust
– loob oskuslikult ja eneseteadlikult professionaalse suhte kliendiga, toetades tema psüühikat ja toimetulekuvõimet raskuste läbimisel
– mõistab ja normaliseerib kliendi emotsioone ning oskab toetada kliendi närvisüsteemi
– 
omab teadmisi ja oskuseid leinast ning leinavale inimesele esmase toe andmisest tööalases keskkonnas ja eraelus. 

Baasõppe järgselt on võimalik spetsialiseeruda leinanõustajaks.  

2024 II poolaastal avatakse 2 gruppi – üks Tallinnas ja üks veebipõhine grupp.

Jätkuõpe: Leinanõustaja

Leinanõustamise täiendusõpe on leinale spetsialiseerumise õpe spetsialistile, kes läbib või on läbinud baasõppe ja omab/omandab kõrgharidust. Leinatöö on pika-ajaline ja psüühikat oluliselt mõjutav protsess, mille toetamiseks on leinanõustajal oluline osata toetada psüühikat laiemalt kui esmatasandi toetus seda võimaldab.

Leinanõustaja:
– rakendab leina- ja traumateadlikke meetodeid vastavalt kliendi eripäradele ja vajadustele
– loob ja hoiab emotsionaalselt turvalist nõustaja-kliendivahelist suhet, sõltumata leina intensiivsusest ja eripäradest
– on läbitöötanud oma leinaprotsesside erinevad kihid
– on teadlik enda leina mõjust nõustamisel ja oskab vajadusel enda protsesse teadlikult juhtida, kui need nõustamise ajal käivituvad

Leinanõustamise täiendusõpe alustab septembris, 2024. 

Osalejate tagasiside

Olen ise olnud sügavas leinas pikka aega, tahan olla parem ka leinatöös, sest olen kogenud, et minu varasemad teadmised ei töötanud. Koolitus pani mind leinale uutest vaatenurkadest vaatama. Koolitusel saad endast paremini aru ja oled väga hoitud!
Maire
Vaimse tervise spetsialist
Mul on lisaks isiklikule kasule juba ka tööalaselt kursusest (paraku) palju abi olnud. Veel pool aastat tagasi oleks selline situatsioon minu jaoks olnud täielik kaos ja paanika. Praegu on ka hirmus ja raske, aga spetsialistina tunnen ikka väga palju suuremat selgus- ja kindlustunnet leinateemaga kohtumisel üldse. 
Koolipsühholoog
Otsustasin osaleda antud koolitusmoodulil sellepärast, et saada oma tööriistakohvrisse juurde tööriistu, mida klientidega kasutada. Olulisimad teadmised/oskused, mille täiendusõppest sain, olid leina läbitöötamine ja uskumustega tegelemine. 
Irma Nool
Coach

Lisaväärtused:

järjest kasvav leinaspetsialistide kogukond üle Eesti 
ühisprojektid ja tegevused leinas inimeste toetamise edendamiseks
Leinakool toetab ka Sinu edasist leinajate toetamist
tugivõrgustik leinaspetsialistide näol
täiendusõppe läbinud saavad edasi õppida kaotuse keskse leina tugigruppide läbiviijaks nagu nt lein peale lapse surma, lahkumineku lein, lemmiklooma surm ja lein peale partneri surma

Ole Sinagi maailma muutja ja muuda inimeste elu läbi omandatud teadmiste ja oskuste!

täiendusõppe läbiviija ja koolitaja

Meeli Laane

Leinanõustaja ja Leinakooli asutaja

Meeli Laane on traumateadlik leinanõustaja ja Leinakooli asutaja. Meeli on töötanud 7 aastat erapraksises leinanõustajana, toetades loomuliku leina protsesse ja ka traumaatilise ning komplitseeritud leinaga toimetulekut. Meeli edendab leinateadlikkust lisaks meedia vahendusele ka läbi spetsialistide koolitamise nii Eestis kui mujal. Taustalt on Meeli akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, täiendades ennast Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudis. Leina, trauma ja psühholoogia koolkondade valdkonnas on Meeli täiendanud end peamiselt Inglismaal ja USAs. Meeli on The Grief Recovery Method tippspetsialist.

Leinani jõudis Meeli läbi isikliku leinakogemuse, mis andis tõuke leinaprotsesse lähemalt uurida ja ennast täiendada selles valdkonnas. Tänaseks on leinateadlikkuse edendamine Meeli missioon, mida ta annab edasi läbi Leinakooli, leinaspetsialistide toetamise ning leina-alase rahvusvahelise võrgustiku edendamise.

kohtumiseni leina täiendusõppes!