fbpx

Meeli Laane leinakool

Leinanõustamise täiendusõpe

Leinanõustamise täiendusõpe on suunatud leina baasõppe läbinud spetsialistile, kes soovib spetsialiseeruda leinajate toetamisele.

Leinanõustamise täiendusõpe jaguneb iseseisvaks teooria õppeks ja praktiliseks meetodite õppeks moodulitel. Täiendavalt toimuvad regulaarsed supervisioonid ning juhendatud praktika.

Leinanõustajal on oluline valmis olla leinas inimese toetamiseks laiemalt, kui viimatine kaotus. Leinaga käivituvad psühholoogilised protsessid, kus esile tulevad varased läbimata leinad ja traumad ning tihtipeale identiteedi küsimused.

Oled oodatud liituma leinanõustamise täiendusõppesse, et teadlikult ja terviklikult toetada leinas inimest.

täiendusõpet
ak t
supervisiooni
ak t
juhendatud praktikaid
ak t
kuud

Sihtgrupp

 • Spetsialistid, kes soovivad spetsialiseeruda leinanõustamisele
 • Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid jne.
 • Inimesed, kes soovivad karjäärimuutust ning pühenduda leinajate toetamisele
 • Leina kogenud inimesed, kes soovivad leinajatele professionaalset tuge pakkuda
Leinakooli I lend

Omandatavad oskused:

 • Osaleja rakendab leina- ja traumateadlikke meetodeid vastavalt kliendi eripäradele ja vajadustele
 • Osaleja loob ja hoiab emotsionaalselt turvalist nõustaja-kliendivahelist suhet sõltumata leina intensiivsusest ja eripäradest
 • Osaleja on teadlik enda reaktsioonidest ning mõjust nõustamisel ja oskab enda protsesse teadlikult juhtida, mis võivad nõustamise ajal esile tulla
 • Osaleja on teadlik oma oskuste ja võimekuse piiridest ning vajadusel suunab kliendi osuslikult edasi teise spetsialisti juurde

Täiendusõppe sisu:

  • Nõustamisalused ja leinanõustaja roll
  • Lein ja kiindumusteooria
  • Traumateadlikkus leinas
  • Kohalolu emotsioonides
  • Sisemise lapse töö leinatöö toetamisel
  • leinameetodid töös lastega
  • Kohalolu eneses ja klienditöös sama-aegselt läbi praktika
  • Leinanõustaja enda leinad ja võimekus ning piirid nende jagamisel nõustamisel
  • Meetodite õpe:
   • varjatud leina kaardistamine
   • alateadvusele suunatud meetodid leinatöös
   • leinameetodid töös täiskasvanutega
   • leinameetodid töös lastega
   • sisedialoogi kaardistamise meetodid leinatöös
 •  

Täiendusõppe valikuline lisamoodul (täiendava tasu eest):

Leina tugigruppide läbiviija väljaõpe, mis koosneb järgnevast:

 • leina tugigruppide süsteemse meetodi õpe
 • kaotuse keskne tugigrupp:
  • lahkuminek
  • partneri surm
  • lapse surm
  • lemmiklooma surm
  • lapse lein
 • retraumatiseerimise ennetamine
 • emotsioonidekeskse grupi juhtimise baaskoolitus
 • grupijuhtimise koolitus (kui varasem väljaõpe puudub)

 

 

Kuupäevad ja asukoht

Kuupäevad:
13-15. sept ’24
11-13. okt ’24
15-17. nov ’24
13-15. dets ’24
17-19. jaan ’25
14-16. veebr ’25
14-16. märts ’25
11-13. aprill ’25
16-18. mai ’25
13-15. juuni ’25
* lisanduvad regulaarsed supervisioonid

Kella-ajad:
R, L: 10:00 – 18:00
P:     10:00 – 13:30 praktikad

Asukoht: 
Kombineeritud õpe: veebiõppe ja kontaktõppe moodulid vaheldumisi, vastavalt teemadele.
Veebiõpe toimub Zoomi keskkonnas.
Kontaktõpe: Tallinnas

Leinakooli I lend

Osalemise eeltingimused:

– Leina baasõpe on läbitud või läbimisel
– kõrgharidus on omandatud või omandamisel

Vastuvõtt Leinanõustamise täiendusõppesse toimub veebiintervjuu alusel.

Leina baasõpe suvi, 2024:

– veebiõpe
– kontaktõpe Tallinnas

Osalustasu

Leinanõustamise täiendusõppe osalustasu on 3 600 eur/osaleja, mis sisaldab:

10. moodulil osalemist, sh grupisisesed praktikad
10. supervisioonil osalemist
3. välispraktika juhendamist
ligipääsu e-keskkonnale, kus on koolitusmaterjal

Osalustasu tingimused:
Tagastamatu broneerimistasu, kogusummas 300 eur, garanteerib koha täiendusõppes.

Tasuda on võimalik samuti osamaksetena alljärgnevalt*:
igakuiselt, 390 eur/osamakse
kahes osas, 1 850 eur/osamakse, tähtajaga sept ’24 ja veebruar, ’25
kolmes osas, 1 250 eur/osamakse, tähtajaga sept ’24, dets ’24 ja märts, ’25

Tühistades broneeringu:
rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).* 

1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.*
*Võimalik on liituda järgmise grupiga.

Lisaväärtused:

Mis väärtused veel lisanduvad leina täiendusõppega liitudes?

meil on järjest kasvav leinaspetsialistide kogukond üle Eesti 
me juba täna algatame ühisprojekte ja tegevusi, et laiemalt edendada leinateadlikkust
Leinakool toetab ka Sinu edasist leinajate toetamist
tugivõrgustik leinaspetsialistide näol

leinanõustamise täiendusõppe läbiviija

Meeli Laane

Leinanõustaja ja Leinakooli asutaja

Meeli Laane on traumateadlik leinanõustaja ja Leinakooli asutaja. Meeli on töötanud 7 aastat erapraksises leinanõustajana, toetades loomuliku leina protsesse ja ka traumaatilise ning komplitseeritud leinaga toimetulekut. Meeli edendab leinateadlikkust lisaks meedia vahendusele ka läbi spetsialistide koolitamise nii Eestis kui mujal. Taustalt on Meeli akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, täiendades ennast Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudis. Leina, trauma ja psühholoogia koolkondade valdkonnas on Meeli täiendanud end peamiselt Inglismaal ja USAs. Meeli on The Grief Recovery Method tippspetsialist.

Leinani jõudis Meeli läbi isikliku leinakogemuse, mis andis tõuke leinaprotsesse lähemalt uurida ja ennast täiendada selles valdkonnas. Tänaseks on leinateadlikkuse edendamine Meeli missioon, mida ta annab edasi läbi Leinakooli, leinaspetsialistide toetamise ning leina-alase rahvusvahelise võrgustiku edendamise.

kohtumiseni leinanõustamise täiendusõppes!

etET