fbpx

Töötoad

Kas Sinu lein on normaalne?

Tellitav ja 2022 planeeritav töötuba
Kestvus: 4,5 ak h + paus

Maksumus: 50 eur/osaleja

Lähedase surm mõjutab meid ettenägematul moel. Ka surmast ette teades, näiteks raske haiguse korral, ei ole alati võimalik ettevalmistuda üdini lähedase surmaks. Kui surm leiab aset ootamatult, on see mõistuse, emotsioonide ja keha jaoks šokk. Üks suurimaid hirme leinajatel on hirm oma emotsioonide ja reaktsioonide ees. Hirm, et teda ei mõisteta, eelarvamus, et ta peab leinama üksinda või varjama oma kogemusi teiste eest. Hirm, et ta jääbki nii tundma nagu ta tunneb ja see on talumatu.

“Armastatu kaotus on psühholoogiliselt sama traumeeriv kui tõsine kehavigastus või põletus.”

George Engel

Leinareaktsioonid surmale on vägagi erinevad ja ühes peres võivad pereliikmed reageerida vastandlikul moel, mis omakorda võib tekitada arusaamatusi ning süümepiinasid.

Lein on üleminekuprotsess, kus vastu võtta teadmine lähedase surmast, kõigest sellest, mida see Sinu jaoks tähendab; kus leppida, et see, mis oli, seda ei tule kunagi enam selle inimesega sellisel moel. Ja sealt edasi uue loomine – kuidas luua elu ilma lähedase inimeseta.


Töötoas “Kas Sinu lein on normaalne?” keskendume leinareaktsioonide baasteadmistele, mida on oluline teada nii leinajal endal kui ka inimesel, kes tööalaselt puutub kokku leinajatega või eraelus toetab leinas olevat inimest. Baasteadmised on olulised selleks, et lubada leinaprotsessis olemist, sellesse kinni jäämata ning leina endaga aastakümneid kaasas kandmata. Leinanõustaja Meeli Laane toob esile depressiooni ja leina sarnasused ning kuidas eristada ühte teisest. Meeli räägib enimlevinud leinareaktsioonidest ehk nö normaalsest leinast ja komplitseeritud leinast ehk leinast, kus inimene vajab välist abi.

Töötuba leinast baseerub William Wordeni teooriale ning aastakümnete pikkusele uurimustööle ja kogemusele. Worden toetub ning analüüsib oma järeldustes erinevate psühholoogia koolkondade avastustele ning uuringu tulemustele, mis rikastab tema lähenemisviisi veelgi enam.

Sissejuhatav leinatemaatiline töötuba on interaktiivne, kus töötoa läbiviija, leinanõustaja Meeli Laane jagab lisaks isiklikke kogemusi leinast ning ruum on avatud osalejate kogemuste jagamisele.

Töötoast saab kasu:

  • leinaprotsessis olev inimene (kes on valmis võtma vastu mõistusekeskset informatsiooni), et paremini mõista iseennast ning olla teadlik piiridest milline on normaalne lein ning millised on viited komplitseeritud leinale, mille puhul tuleb pöörduda leinanõustaja poole
  • leinaja toetaja, et paremini mõista leinajat, teada mis on normaalne ning millal tuleb leinaja suunata leinanõustaja juurde
  • terapeut, kes võtab vastu kliente, eristamaks depressiooni leinast kuna leina sümptomid sarnanevad depressioonile ning toetamaks klienti talle vajalikul moel.

Töötoa läbiviija:
Töötuba viib läbi leinanõustaja Meeli Laane, kes on akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut ning oma isiklike kogemuste tõukel spetsialiseerunud leinanõustamisele. Meeli eesmärk on tõsta teadlikkust leina teemal, mistõttu ta tõi ka Eestisse rahvusvahelise teaduspõhise leinaprogrammi Grief Recovery Method (Kaotusvalust taastumise meetod).

“William Wordeni teooria, mis baseerub tema kogemustel ja uurimustöödel, on info, mis aitas mul endal oma leina mõista ning enda äärmuslikku käitumist ja mõtteviisi muutust aktsepteerida tunneterohkel perioodil. Lein on väga normaalne protsess, kuid tänapäevases ühiskonnas puuduvad teadmised sellest ning selle mõistmise ja sellest läbi käimise toetamise oskus. Selle tulemusena kannavad inimesed endas leina aastakümneid, mis mõjutab neid varjatud või nähtaval viisil igapäevaselt. See on ka põhjus miks soovin infot laiemalt jagada.”

Meeli Laane

Töötoa sisu:

  • – mis on lein
  • – normaalse leina tunnused
  • – komplitseeritud leina tunnused
  • – lein ja depressioon

Sihtgrupp:

  • – leinaja
  • – leinaja toetaja
  • – terapeut

Avalda soovi osaleda alljärgneval vormil:

etET