fbpx

Lein kui sisemine jõud

Leinas on jõud, leinaprotsessis tulevad esile ressursid ja taipamised, millest me varem teadlikud polnud.

Leinanõustaja Meeli Laane

Leinas, kui kaootilises protsessis, võib tunduda, et jõud saab otsa ja ei jaksa enam. Koostöös Dr Esther Avnoni ja leinanõustaja Meeli Laanega avastad läbi praktiliste harjutuste leinas peituvaid ressursse, struktuuri ning ka loogikat.

Lein on reaktsioon igasugusele muutusele, mis on emotsionaalselt oluline. Intensiivsed leinareaktsioonid võivad esile tulla ka nt turvalisuse kaotuse korral, sõprus- ja partnerlussuhte lõppedes, suuremate elumuutuste sh tervise kaotuse tulemusena.

Kaotusega silmitsi seismine, läbi lähedase surma, on väljakutsetest tulvil. Tihtipeale jätkub kaotuste laviin, kus tundub, et midagi ei ole enam nii nagu oli varem. Ka inimene ise pole enam selline nagu ta oli ennem kaotust.

Seminarilt saad järgmisi teadmisi, läbi praktiliste harjutuste:

 • kuidas jõustada sisemisi ressursse, mis akuutses leinas võib tunduda võimatuna
 • kuidas toetada uute mälestuste loomist, kaotuse varjuta
 • kuidas anda ruumi leinale ja toetada kohale jäämist leinas
 • kuidas toetada leinajal uue inimese südamesse lubamist peale südant purustavat kaotust
 • kuidas toetada tasakaalu loomist nõrkuse, abituse, kurbuse ja sisemise tugevuse vahel
 • kuidas toetada abi küsimist ja vastu võtmist siis, kui seda vaja on

Kasutatavad meetodid: kirjutamine, kritseldamine, teatritehnika stseenid, psühhodraama, metafoorkaartid jm.

Seminar läheb arvesse leinateadliku spetsialisti täiendõppe moodulina. Täiendõpe alustab 2023a II poolel.

Sihtgrupp: 2-päevane seminar “Lein kui sisemine jõud” on suunatud erialaspetsialistidele nagu nt terapeudid, psühholoogid, koolipsühholoogid kui ka leinajatele endile.

Seminaril on tõlge inglise-eesti-inglise keele suunal.

Seminari viivad läbi Dr Esther Avnoni ja leinanõustaja Meeli Laane.

Dr Esther Avnoniga alustasime koostööd 2022a. Iisraeli spetsialistid on parimad trauma ja leina valdkonnas. Nende endi keerukad kogemused ja ajalugu on lükanud neid uurima leina ja traumareaktsioone, kriisidega toimetulekuid ning looma lähenemisviise, mis toetavad raskustega hakkama saamist ning eluga edasi minemist ka peale kõige traagilisemaid kaotusi. Dr Avnoni omab pika-ajalist kogemust leinaspetsialistina, töötades samuti kriisikolletes ja koolitades välja nii õpetajaid, spetsialiste, vabatahtlike kui ka kriisis kannatanud lapsi.

Seminari toimumise aeg:
25-26. märts, 2023
kell 10:00-18:00

Asukoht: Tallinn, Holistika Instituut, Endla 15, Tallinn

Osalustasu:
200 eur/osaleja. Grupitellimuse korral (alates kahest osalejast) on osalustasu 189 eur/inimene.
Tagastamatu broneerimistasu on 60 eur.
Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem seminari, tagastatakse 50% kogumaksumusest.
Tühistades broneeringu 1 nädal ennem seminari, makstud summat ei tagastata.

Osalustasu sisaldab: 

 • seminari läbiviimist
 • kohvipause
 • tõlget inglise-eesti-inglise suunal

Seminari kava*:

Laupäev, 25. märts, 2023
09:30-10:00 Kogunemine, registreerumine
10:00-11:30 Osaleja lein/nägemus leinast
11:30-12:00 Rikkalik kohvipaus
12:00-13:30 Uskumused leinast – osaleja kogemus ja tõlgendus
13:30-14:30 Lõunapaus, osaleja enda valikul
14:30-16:00 Toimetulekumehhanismid leinas
16:00-16:30 Rikkalik kohvipaus
16:30-18:00 Toimetulekumehhanismid leinas, jätkub

Pühapäev, 26. märts, 2023
09:30-10:00 Kogunemine
10:00-11:30 Varjatud leina avastamine
11:30-12:00 Rikkalik kohvipaus
12:00-13:30 Varjatud leina avastamine, jätkub
13:30-14:30 Lõunapaus, osaleja enda valikul.
14:30-16:00 Lõpetatus
16:00-16:30 Rikkalik kohvipaus
16:30-17:20 Edasi liikumine – kus oled leinas ja mida vajad
17:20-18:00 Leinateadliku spetsialisti/Leinanõustamise täiendõppe programmi tutvustamine, seminari kokkuvõtmine ja lõpetamine

* Seminari läbiviijatel on õigus kohandada kava vastavalt osalejate vajadustele.Registreerumine

Lein kui sisemine jõud

Seminari detailid

Õppekava nimetus: Lein kui sisemine jõud

Õpiväljundid:

 • osaleja praktiseerib leinaga toimetulekuviise, sisemiste ressursside avastamise läbi
 • osaleja omandab teadmisi meetoditest, mis toetavad leinaga toimetulemist ja uue loomist
 • osaleja omandab oskusi, kuidas toetada uute emotsionaalsete suhete loomist peale lähedase surma
 • osaleja omandab oskusi, kuidas tundma õppida leina

Sihtgrupp: leinav inimene, õpetaja, koolipsühholoog, terapeut, vaimse tervise spetsialist laiemalt, traumaatilise kaotuse läbielanu, lastega ja peredega töötav spetsialist

Õppemaht: 21 ak t, mis sisaldab pause.

Õppekeskkond: kontaktkoolitus koolitusruumis, mis on ettevalmistatud seminari läbiviimiseks ja kus on vajalikud vahendid seminari läbiviimiseks tagatud.

Seminari sisu:

 • praktilised harjutused sisemiste ressursside avastamiseks ja jõustamiseks leinas

Ülesehitus:

 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • demod

Meetodid: psühhodraama, biblioteraapia, loovteraapia, kognitiivteraapia, metafoorkaardid jms.

Väljastatav dokument: osalejatele väljastatakse tõend osaluse kohta.

Seminari läbiivijad:

Dr Esther Avnoni Iisraelist ja leinanõustaja Meeli Laane Eestist.

Dr Esther Avnon on psühhoterapeut, psühhodramaatik ja biblioterapeut. Dr Avnonist sai psühhodraama ekspert ja juhendaja gruppidele, paaridele ja indiviididele, õpetades lisaks psühhodraamat Haifa ülikoolis ning andes täiendavaid akadeemilisi loenguid. Ta on töötanud 6a ka koolipsühholoogina.

Oma doktoritöös, Tel Avivi Ülikoolis analüüsis Esti post-traumaatilise monodraama teatrietenduse formaati kui enesepsühhodramaatilist ravi inimesele, kes oli kogenud varasemalt traumat.

Viimastel aastatel on Esther reisinud erinevates riikides, koolitades looduskatastroofidel osalevaid abilisi ning toetades inimesi, kes on kokku puutunud traumadega. Neist viimaste seas sõjakoldes Ukrainas, toetades sealseid lapsi ning koolitades õpetajaid.

Esther kirjutab endast: “Ma olen Iisraelist pärit psühhoterapeut ja psühhodramaatik, rikkaliku kogemusega leina ja trauma valdkonnas.”

Meeli Laane on transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli koolitab terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka varasemalt Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda.  Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust. Mulle väga meeldis. Aitäh!

Koolitajate juures hindasin enim
Inimlikkust, heatahtlikkust, empaatiat jms.

Kairit Kivimäe

Veel kord suured tänud sügava koolituse eest!

You Might Also Like

etET