fbpx

Leina varjuküljed – täiendõpe leinajaga töötavale spetsialistile

Varem või hiljem, mõned neist, kes väldivad teadlikku leinamist, murduvad. Tavaliselt depresiooni näol.

John Bowlby, 1980

Erinevad teoreetikud on vaadelnud leina läbi staadiumite, faaside ja ülesannete.

Leina staadiumite, faaside ja etappide kõige suuremaks kriitikaks peetakse nende mõju leinajale, mis võib pigem takistada leina loomulikku kulgu.

Nii leinaja ise kui ka leinaja toetaja võivad hakata eeldama ja ootama teatud käitumisviisi, etappide-faaside-staadiumite läbimist ning leinajal endal võib tekkida mure, kas ta on kuhugi etappi jäänud või on hoopis eituses ja ei liigu oma leinaga edasi. Selline mure ja kahtlus eneses või ka leinaja toetajapoolne ootus võivad omakorda takistada leina loomulikku kulgu.

Teine kriitika etappide-staadiumite-faaside kohta on nende passiivsus. Võib jääda mulje, et leinaja on leinas jõuetu ja ta ei saa end aidata leinaprotsessi läbimisel, kaotusega kohanemisel. Kui lähedane sureb, võib leinaja kogeda jõuetuse ning kontrolli puudumise tunnet. Aktiivne leinamine annab leinajale teadmise ja kogemuse, et tal veel on millegi üle kontroll, ka siis, kui kogu tema maailm on kokku varisenud.

Täiendõppes “Leina varjuküljed” omandad teadmised aktiivsest leinamisest, mis on seotud leina etappide-faaside-staadiumitega. Kas teadsid, et nad kõik on omavahel üsnagi sarnased? Selleks, et teada kuidas leinajat toetada aktiivse leinamise sammudega, on oluline olla teadlik leina varjukülgedest ehk reaktsioonidest, mis mõnikord võivad olla varjatud ning mida ei pruugi osata märgata.

Täiendõpe spetsialistile “Leina varjuküljed”

Sihtgrupp: terapeudid, kogemusnõustajad, perearstid, sotsiaaltöötajad, lepitajad, spetsialistid, kes puutuvad tööalaselt pikemalt kokku leinajatega

Eesmärk:

 • – tõsta spetsialisti teadlikkust leina varjukülgedest, millele tähelepanu pöörata
 • – toetada leinaja aktiivset leinamist
 • – toetada leina loomulikku kulgu

Osaleja omandab koolitusel:

 • – teadmised aktiivsest leinast
 • – teadmised leina varjatud külgedest
 • – teadmised leina ülesannetest

Täiendõppel osalemise tingimused: inimene, kes soovib end täiendada erialaselt, samuti ka õpilasele, kes puutub tulevikus kokku erialaselt leinajatega.

Õppemaht: 10 ak t koos pausidega.

Õppekeskkond:

Täiendõpet on võimalik omandada kolmel erineval viisil:

 • kontaktkoolitusena toetavas koolitusruumis
 • veebikoolitusena Zoomi veebikeskkonnas
 • iseseisva õppena videokursusena leinakooli veebipõhises õppekeskkonnas

Täiendõppe sisu:

Täiendõpe baseerub uuringutele, mh William Wordeni uurimustööle ja teooriale koos praktiliste eluliste näidetega. Praktilised harjutused tuginevad transpersonaalse psühhoteraapia ja loovteraapia põhimõtetele.

 • – Leinaprotsessi mõistmine
 • – Leina ülesannete põhimõte
 • – Leina ülesannete sammhaaval läbitöötamine
 • – Eituse ilmselged ja varjatud küljed
 • – Toimetulek valuga ja selle eest põgenemine
 • – Kohanemine väliste ja sisemiste muutustega
 • – Spirituaalsus leinas
 • – Maailma taju peale kaotust
 • – Kuidas eluga edasi minna, lahkunuga ühendust säilitades

Lein on protsess. Protsess, mis algab hetkest, mil on oht kaotusele.

Õppemeetodid

Täiendõpe on praktiline, sisaldades teooriat, arutelusid ning praktilisi harjutusi.

Osalejatele väljastatakse tõend täiendõppe läbimise kohta.

Täiendõpe spetsialistile “Leina varjuküljed”

Aeg: 26.10.22 kell 10.00-18.00

Maht: 10,5 ak t, koos pausidega

Keskkond: Zoomi veebikeskkond

Maksumus: 190 eur/osaleja*

*Tasumine toimub arve alusel.

Täiendõppes osalejatele väljastatakse soovi korral tõend õppes osalemise kohta.


Koolitaja Meeli Laane

on leinanõustaja, rahvusvaheliselt akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut, The Grief Recovery Method tippspetsialist. Meeli on täiendanud ennast lisaks Imago suhteteraapia, loovteraapia, konstellatsioonide, lepituse ning perenõustamise valdkonnas.


You Might Also Like

etET