fbpx

Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine

07 ja 09.02.2024
kell 10:00-18:00
Praktikagrupid*
14.02. kell 10:00-14:30
16.02. kell 17:00-19:30
* Õpiväljundite hindamiseks on oluline osaleda vähemalt ühes praktikagrupis

Asukoht: Veebikeskkond Zoom

Osalustasu: 249 eur/osaleja

Lein on emotsionaalne, mitte mõistusekeskne. Selleks, et olla toetajaks leinajale, on oluline osata valu sees kohal olla, sealt inimest päästmata, tunnetest välja tõmbamata ning lisamata sõnumit, et ta teeb taaskord midagi valesti ja nii ei tohi tunda.

Lein ei vaja analüüsi ega parandamist.

Meeli Laane, leinanõustaja

Kaotusvalu on kogemus, mille eest inimene soovib põgeneda. Valu eest põgenemine – selle alla surumine, tõrjumine, mõtete eemale juhtimine on inimese loomulik impulss. Kui pealtnäha tundub, et enda elustiili aktiivseks muutmine, ületegutsemine, mõtete mujale suunamine või mõni muu tervislik või ebatervislik valik justkui aitabki valust eemalduda, on kahjuks see kujutelm petlik. Valu tuleb esile, ka siis kui kaotusest on möödas 30 aastat või enamgi.

Kaotusvalu ja lein võivad sündida erinevatest olukordadest – alati ei pea selleks olema kellegi surm, vaid ka erinevates muudes olukordades võime leinata – oma katki läinud suhet, töökaotust, lähedase välismaale kolimist.

Praktiline koolitus “Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine” on suunatud eriala professionaalidele, terapeutidele, kogemusnõustajatele ja kõigile teistele, kes puutuvad kokku leinajatega või on tekkinud vajadus lähedast leinas toetada.

Julgus olla kohal ja toetada kaotusvalus inimest on oluline oskus, mille oleme unustanud.

Meeli Laane, Leinanõustaja ja Leinakooli asutaja

Sihtgrupp:

 • spetsialist*, kes soovib erialase täiendusena pakkuda leinas inimesele esmatasandi toetust
 • täiskasvanu, kes on motiveeritud vaimse tervise parendamisse panustama läbi leinajate oskusliku toetamise

*Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid, õpetajad jne.

Koolitus: Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine on leina täiendõppe I taseme I koolitusmoodul, mida on võimalik läbida eraldiseisvalt ning samuti ka osana täiendõppe programmist.

Koolituse alateemad:

 • Leinaprotsessid läbi erinevate teooriate
 • Leinareaktsioonid – normaalsed versus komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnused
 • Leinatoetaja baasoskused

Koolitus sisaldab:

 • 2-päevast praktilist veebikoolitust
 • manuaali leinast ja leinaja toetamise kohta
 • “Uskumused leinast” töövihikut leinajaga töötavale spetsialistile
 • Tunnistuse saamiseks on oluline praktikagrupis osalemine

Koolituse tulemusena, osaleja:

 • omab teadmisi leinaprotsessidest, sh loomulikust ja komplitseeritud leinast
 • omab ülevaadet leinareaktsioonidest
 • rakendab leinaja toetamisel baasoskuseid, esmatasandi toe pakkumisel

Õppemaht:

16 ak t kontaktõpet (pausideta), millele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses. Praktikagrupis osalemine on kohustuslik osalejale, kes soovib tunnistust koolituse läbimise kohta ning samuti täiendusõppes osalejale.

Keskkond:
Veebiõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavas Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid tehakse õppijale kättesaadavaks e-õppekeskkonnas leinakool.thinkific.com . E-õppekeskkond on ligipääsetav ainult õppega seotud koolitajatele ja õppijatele.

Ülesehitus:

 • teooria loengu formaadis
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • individuaalsed harjutused
 • grupiarutelu
 • juhtumipõhised praktikad ja vaatluspäeviku täitmine

Mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi veebikeskkonnas. Kohustuslik on osaleda miinimum ühes praktikagrupis.


Kristiina Kase

Meditatsiooni õpetaja ja OSHO
aktiivsete meditatsioonide® juhendaja

See on koolitus, mida peaksid tegelikult kõik inimesed läbima, kuna müüte ja eksiarvamusi leina ümber on veel uskumatult palju (nt see, et lein kaasneb vaid inimese surmaga). Meil kõigil on lähedasi, kes ühel hetkel leinareaktsioonidega kokku puutuvad ja omades baasteadmisi saame palju enam neid toetada, päriselt kuulata ja leinaprotsessi normaliseerida. Olen ise elus palju kaotusvalu kogenud ja arvasin end teadvat leinast juba piisavalt, aga tegelikult sain üliolulisi taipamisi, mis liigutasid pisarateni. Südamest tänulik!


Osalustasu

 • Osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • koolitusel osalemist
  • osalust kuni kahes praktikagrupis
  • täiendõppe materjali
  • ligipääsu e-keskkonnale, kus on koolitusmaterjal

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu summas 40 eurot garanteerib koha moodulil.
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Kooltust viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Koolitust korraldab MTÜ Kuula Leinajat.

Koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Leinaprotsesside mõistmine ja toetamine

Õppekava rühm: Psühholoogia

Õpiväljundid. Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab teadmisi leinaprotsessidest, sh loomulikust ja komplitseeritud leinast
 • omab ülevaadet leinareaktsioonidest
 • rakendab leinaja toetamisel baasoskuseid, esmatasandi toe pakkumisel

Sihtgrupp:

 • spetsialist*, kes soovib erialase täiendusena pakkuda leinas inimesele esmatasandi toetust
 • täiskasvanu, kes on motiveeritud vaimse tervise parendamisse panustama läbi leinajate oskusliku toetamise

*Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid, õpetajad jne.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: 16 ak t kontaktõpet per moodul. Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses. Praktikagrupis osalemine on kohustuslik osalejale, kes soovib tunnistust koolituse läbimise kohta ning samuti täiendusõppes osalejale.

Õppekeskkond: Veebiõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavas Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid tehakse õppijale kättesaadavaks e-õppekeskkonnas leinakool.thinkific.com . E-õppekeskkond on ligipääsetav ainult õppega seotud koolitajatele ja õppijatele.

Koolituse sisu:

 • Leinaprotsessid läbi erinevate teooriate
 • Leinareaktsioonid – normaalsed versus komplitseeritud/pika-ajalise leina tunnused
 • Leinatoetaja baasoskused

Ülesehitus:

 • teooria loengu formaadis
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • individuaalsed harjutused
 • grupiarutelu
 • juhtumipõhised praktikad ja vaatluspäeviku täitmine

Mooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Iga mooduliga kaasneb kaks praktikagruppi veebikeskkonnas. Kohustuslik on osaleda vähemalt ühes praktikagrupis, juhul kui osaleja soovib tunnistust õpiväljundite saavutamisel.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

HindamismeetodHindamiskriteerium
PraktikaVaatluspäeviku täitmine

Väljastatav dokument ja lõpetamise tingimused: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 13.5 auditoorses tunnis 16mnest, millele lisandub osalus praktikagrupis vähemalt 3.3 ak t ning täitnud vaatluspäeviku. Eelnevaid tingimusi mitte täitnud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Koolitaja kvalifikatsioon: Koolitaja on läbitöötanud oma leinakogemused, omab leinatoetaja praktilist kogemust vähemalt 3 aastat ja on läbinud leinatoetaja koolitajate koolituse.

Koolituse korraldaja: MTÜ Kuula Leinajat


You Might Also Like

etET