“Lein lepituse protsessis” / “Grief in Mediation”

Rahvusvaheline konverents kohtunikele, advokaatidele, lepitajatele erinevatest erialadest. Esitlus, paneeldiskussioon ja ümarlaud. Integrated Mediationi konverents, Frankfurt, mai 2019.

Read more