fbpx

Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad

Kuupäevad:
06 ja 08.03.2024
2 praktikagruppi*:
* min 1 praktikagrupis osalemine on kohustuslik

Asukoht: Veebiõpe

Osalustasu: 249 eur/osaleja

Psühhoanalüütilised koolkonnad on vaielnud selle üle, kas lapsed on võimelised leinama. Koolitusmoodulil “Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad” omandab osaleja teadmised ning praktiseerib laste elukestva ja eluterve kaotustega toimetuleku toetamist nii erialase esmaabina kui ka lapsevanemana.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi – nii täisaksvanuid kui lapsi.

Soovituslik on moodul läbida samuti spetsialistidel, kes töötavad vaid täiskasvanutega. Täiskasvanute esimesed leinad kipuvad jääma lapsepõlve, mis mõjutavad olulisel määral täisealisena kogetud kaotusi. Laste leinast teadlik spetsialist teadvustab läbi tunnuste potentsiaalse, leinaprotsessi mõjutava kaotuse ja ka vanuseastme (tunnustele vastavalt), millal kaotus lapsepõlves on aset leidnud. Lisaks puudutame laste leina koolitusel praktikaid, mis toetavad samuti täiskasvanuga töötamist ning toetavate, leinaprotsessi avavate küsimuste küsimust. Kui leinaval täiskasvanul on laps, saab spetsialist anda täiskasvanule esmased teadmised kuidas ta saab oma last toetada sh ka teadlikkust tõsta leinamise mudeldamisest.

Koolitusmooduli sisu:

 • Lapse arusaam surmast
 • Surmast rääkimine ja selle mõju lapsele
 • Kas lapsed leinavad?
 • Halvasti käituv laps ehk lapse leinareaktsioonid
 • Lapse leinaprotsessi toetavad sammud 
 • Lapse varjatud emotsioonide kaardistamine
 • Leina sõnavara
 • Mida vajab leinav laps

Koolituse tulemusena, osaleja:

 • tunneb ära lapse võimalikud leinareaktsioonid
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • on omandanud teadmised, kuidas pakkuda lapsele esmast toetust leinas
 • on teadlik, milline käitumisviis takistab leinatööd ja mis toetab
 • on omandanud teadmised, kuidas tuvastada lapse lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • oskab anda esmast nõu täiskasvanule leinava lapse toetamiseks
 • eristab täiskasvanu leinareaktsioone hiljutisest kaotusest versus lapsepõlves kogetud protsessimata leinatööd

Õppemaht:

Veebiõppe maht kokku 16 ak t, ilma pausideta (21 ak t koos pausidega). Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.

Ülesehitus:

 • teooria
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu

Koolitusmooduli lahutamatuks osaks on praktikagrupp. Toimub 2 praktikagruppi, millest on kohustuslik osaleda miinimum ühes praktikagrupis.

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

 • Tõend koolitusel osalemise kohta väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel.

Osalustasu

 • Osalustasu on 249 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • koolitusmoodulil osalemist
  • 1-2 praktikagrupis osalemist
  • infomaterjali lapse leina kohta

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu, 40 eurot, garanteerib koha koolitusmoodulil.
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata.

Koolitusmoodulit viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Koolitust korraldab MTÜ Kuula Leinajat.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: “Laste leina teoreetilised alused ja praktilised tehnikad”

Õppekava rühm: Erialane enesetäiendus, psühholoogia

Õpiväljundid. Osaleja:

 • tunneb ära lapse võimalikud leinareaktsioonid
 • teab laste leina üldlevinud sümptomeid ja käitumisviise
 • on omandanud teadmised, kuidas pakkuda lapsele esmast toetust leinas
 • on teadlik, milline käitumisviis, sh sõnad takistab leinatööd ja mis toetab
 • on omandanutd teadmised, kuidas tuvastada lahendamata, lõpetamata ja väljendamata emotsioone
 • oskab anda esmast nõu täiskasvanule leinava lapse toetamiseks
 • eristab täiskasvanu leinareaktsioone hiljutisest kaotusest versus lapsepõlves kogetud protsessimata leinatööd

Sihtgrupp:

spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad ja inimesed, kes soovivad oskuslikult ja teadlikult toetada leinas inimesi – nii täisaksvanuid kui lapsi.

Soovituslik on moodul läbida samuti spetsialistidel, kes töötavad vaid täiskasvanutega. Täiskasvanute esimesed leinad kipuvad jääma lapsepõlve, mis mõjutavad olulisel määral täisealisena kogetud kaotusi. Laste leinast teadlik spetsialist teadvustab läbi tunnuste potentsiaalse, leinaprotsessi mõjutava kaotuse ja ka vanuseastme (tunnustele vastavalt), millal kaotus lapsepõlves on aset leidnud. Lisaks puudutame laste leina koolitusel praktikaid, mis toetavad samuti täiskasvanuga töötamist ning toetavate, leinaprotsessi avavate küsimuste küsimust. Kui leinaval täiskasvanul on laps, saab spetsialist anda täiskasvanule esmased teadmised kuidas ta saab oma last toetada sh ka teadlikkust tõsta leinamise mudeldamisest.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: Veebiõppe maht kokku 16 ak t/moodul, ilma pausideta (21 ak t koos pausidega). Õppele lisandub praktikagrupis osalemine min 3 – max 6,5 ak t ulatuses.

Õppekeskkond: veebikeskkonnas

Sisu:

 • Lapse arusaam surmast
 • Surmast rääkimine ja selle mõju lapsele
 • Lapse lein
 • Kas lapsed leinavad?
 • Halvasti käituv laps ehk lapse leinareaktsioonid
 • Lapse leinaprotsessi toetavad sammud 
 • Varjatud emotsioonide kaardistamine
 • Leina sõnavara
 • Mida vajab leinav laps

Ülesehitus:

 • teooria
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • iseseisvad praktilised harjutused
 • arutelu

Väljastatav dokument:

 • Tõend koolitusel osalemise kohta väljastatakse min 80% ulatuses õppes osalenule, kes on täiendavalt osalenud vähemalt ühel praktikakohtumisel per moodul.

Koolitusmooduli läbiivija: Leinanõustaja Meeli Laane.
Koolitusmooduli korraldaja: MTÜ Kuula Leinajat

Meeli Laane on MTÜ Kuula Leinajat asutaja, transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.

Leina täiendõpe

Soovid õppida leinaja toetaja eriala või täiendada end leina valdkonnas spetsialistina? Klikka allolevale nupule ja loe leina täiendõppe kohta lähemalt.


Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!


You Might Also Like

etET