fbpx

Leina täiendusõpe

Leina täiendusõpe koosneb baasõppest ja spetsialiseerumise suundadest.

Leina baasõpe “Leinateadlik spetsialist
Leinateadlik spetsialist omab teadmisi ja oskuseid leinast ning leinavale inimesele esmase toe andmisest tööalases keskkonnas ja eraelus. Baasõpe on spetsialiseerumise aluseks. Õpe koosneb 4st oskusõppe moodulist, mis loovad ühtse terviku leina-alastest alusteadmistest ja oskustest. Praktika näitab, et baasõpe on kasulik ja uut infot sisaldav ka spetsialistidele, kes on varasemalt leinateemalisi õpinguid läbinud. Leina baasõppe läbinutele väljastatakse “Leinateadliku spetsialisti” tunnistus. 2024a II poolaastal avatakse 2 gruppi:
– 15.07-06.08.’24 intensiivõpe veebis eelkõige osalejatele, kes soovivad sügisel jätkada Leinanõustamise täiendusõppes
– sügisel 4-kuuline grupp (kuupäevad täpsustamisel). 

Sihtgrupp:
– inimesed, kes soovivad viia leinateadlikkust ja -oskuslikkust oma erialavaldkonda
– spetsialistid, kes soovivad end täiendada leina valdkonnas
– spetsialistid, kes soovivad õppida Leinanõustajaks (I taseme õppe läbimine on kohustuslik)
– spetsialistid, kes soovivad spetsialiseeruda leinale (soovituslik jätkata tasemeõppega või Sertifitseeritud Leinatoetaja täiendusõppega)
– inimesed, kes soovivad karjäärimuutust ning pühenduda leinajate toetamisele (soovituslik jätkata tasemeõppega või Sertifitseeritud Leinatoetaja täiendusõppega)
– leina kogenud inimestele, kes soovivad leinajatele professionaalset tuge pakkuda (soovituslik jätkata tasemeõppega või Sertifitseeritud Leinatoetaja täiendusõppega)
– inimesed, kes soovivad õppida Sertifitseeritud Leinatoetajaks (vt infot järgmise lõigu alt)

Peale leina baasõppe läbimist on osalejatel võimalik valida spetsialiseerumine – “Sertifitseeritud Leinatoetaja ja leina tugigruppide läbiviija” või “Leinanõustaja” suund.

Sertifitseeritud Leinatoetaja ja leina tugigruppide läbiviija

on leina spetsialist, kes pakub leinajatele üks-ühele professionaalset, leinateadlikku psühholoogilise esmaabi toetust leinas ning viib läbi metoodikakeskseid süsteemseid leinagruppe. Sertifitseerimise programmiga on võimalik liituda kõikidel, kes on läbinud või läbimas Leina täiendusõppe I taseme õpet. Sertifitseerimise programmis on väljaarendamisel samuti rahvusvaheline suund. Õppekava avalikustatakse hiljemalt juuni, 2024.

Osalemise tingimused
– Leina täiendusõppe I taseme õpe on läbitud või läbimisel
– Vastuvõtt toimub intervjuu alusel

Programmi sisu:
– Süvendatud moodul: Leinatoetaja roll ja leinaja toetamine
– juhendatud praktika
– regulaarsed supervisioonid
– leina tugigruppide läbiviija väljaõpe, sh:
– tugigruppide läbiviimine
– emotsioonide käsitlus grupis
– tugigruppide metoodika väljaõpe
– Leina spetsialistide suvepäevadel osalemine programmi vältel
– üks erialane täienduskoolitus programmi vältel

Leinanõustamise täiendusõpe 

on süvendatud õpe leinava inimese toetamiseks, sh komplitseeritud juhtumid. Täiendusõpe toimub september ’24 – juuni ’25.

Osalemise tingimused:
– Kõrgharidus omandatud või omandamisel
– Leina täiendusõppe I taseme õpe on läbitud või läbimisel
– Vastuvõtt toimub intervjuu alusel peale baasõppe läbimist


Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!


You Might Also Like

etET