fbpx

Metafoorkaardid leinatöös

01. august, 2024
08. august
Kell: 10:00-16:00

Asukoht: Veebikeskkond zoom

Osalustasu*: 249 eur
*149 eur varajase tellija soodushind (kuni 28.06.’24)
* 190 eur soodushind (kuni 18.07.’24)

Leinaprotsessides on varjatud küljed, millele esmapilgul ei oska ka spetsialist tähelepanu pöörata. Läbimata lein mõjutab olulisel määral inimese psüühikat ja toimetulekut elus, sh tõstes ärevuse, depressiooni ja raskematel juhtudel suitsiidsuse riski.

Leinatöö toetamisel on oluline mitmekülgne oskuste pagas, kus spetsialist rakendab leinajakeskseid meetodeid. Metafoorkaardid on leinatööd toetav, tõhus meetod, mis aitab läbi sümbolite kaardistada leina varjukülgi, milleni tihtipeale läbi kognitiivsete meetodite ei jõua. Leinaja püüd leinatöös leida lohutust, tühjuse täitmist endast väljastpoolt, asendub sissepoole vaatega ja enda sisemiste ressursside jõustamisega.

Spetsialistidele suunatud täiendusõppes “Metafoorkaardid leinatöös” tuginetakse aktiivsele leinamudelile, mida läbitakse sammhaaval metafoorkaartide toel.  

Metafoorkaardid toetavad:
– rasketest teemadest rääkimist läbi sümbolite
– psüühika toimetuleku toetamist muutuste ajal
– varjatud leina tuvastamist
– allasurutud emotsioonide väljendamist
– leinatööd pärssivate mõttemustrite kaardistamist
– loomuliku leinaprotsessi toetamist

Täiendusõpe on praktiline oskuste õpe, kus teooria on põimitud praktikate vahele, teadmiste ja oskuste integreerimise toetamiseks.

Leinatööks ja elumuutustega toimetuleku toetamiseks loodud metafoorkaarte on võimalik osta Leinakoolilt, saates soovi e-postile: info@leinakool.ee .


Täiendusõppe aeg: 2-päevane täiendusõpe toimub 1. ja 8ndal augustil kell 10:00-16:00
Kestvus: 2 x 8 ak t
Keskkond: Veebikeskkond zoom
Koolitusmaterjalidele saavad osaleja ligipääsu selleks ettenähtud e-keskkonna kaudu

Täiendusõppe sisu:

 • Lühiteooria metafoorkaartide rollist leinatöös
 • Aktiivse leinamudeli teooria ülevaade
 • Leina teekonna läbimine erinevate metafoorkaartide toel
 • Metafoorkaartide kasutamise tehnikate praktiseerimine

Täiendusõppe tulemusena osaleja:

 • Rakendab metafoorkaarte oskuslikult, leinateooriast lähtuvalt

Sihtgrupp: inimestega töötavad spetsialistid, kes puutuvad tööalaselt kokku muutuste toetamisega, sõltumata sellest kas muutus on seotud lähedase surmaga, lahkuminekuga, tööalase muutusega või ka nt tervisealase või elukorraldust puudutava muutusega.

Osalustasu sisaldab:

 • täiendusõppes osalemist
 • koolitusmaterjale (metoodikate kirjeldused ja lühiteooria) selleks ettenähtud e-keskkonnas
 • Ühte osaleja poolt valitud metafoorkaardipakki

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu 40 eurot garanteerib koha täiendusõppes.
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem koolituse algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu).
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem koolituse algust, makstud summat ei tagastata.

Täiendusõppes osalejatele väljastatakse tunnistus, õppekavas kirjeldatud tingimuste täitmisel.

Täiendusõppe läbiviija on Leinakooli asutaja ja leinanõustaja Meeli Laane, kes on praktik alates 2016a.
Koolitust korraldab Meeli Laane Leinakool.

Õppekava

Õppekava nimetus: “Metafoorkaardid leinatöös”.

Õppekava rühm: Psühholoogia

Õpiväljundid. Osaleja:

 • Rakendab metafoorkaarte oskuslikult, leinateooriast lähtuvalt

Sihtgrupp: inimestega töötavad spetsialistid, kes puutuvad tööalaselt kokku muutuste toetamisega, sõltumata sellest kas muutus on seotud lähedase surmaga, lahkuminekuga, tööalase muutusega või ka nt tervisealase või elukorraldust puudutava muutusega.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad

Õppemaht: Õppemaht kokku 16 ak t.

Õppekeskkond: Õpe toimub veebikeskkonnas Zoom.

Täiendusõppe sisu:

 • Lühiteooria metafoorkaartide rollist leinatöös
 • Aktiivse leinamudeli teooria ülevaade
 • Leina teekonna läbimine erinevate metafoorkaartide toel
 • Metafoorkaartide kasutamise tehnikate praktiseerimine

Ülesehitus:

 • lühiteooria
 • praktika

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument:

 • Täiendusõppe õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud täiendusõppes täies mahus. Eelnevaid tingimusi mitte täitnud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Täiendusõppe läbiivija: Leinanõustaja Meeli Laane.
Täiendusõppe korraldaja: Meeli Laane Leinakool


Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!


You Might Also Like