fbpx

Leinanõustamise täiendusõpe

Leinanõustamise täiendusõppes osalemise tingimused:

 • Leina baasõpe on läbitud või läbimisel. Baasõpe koosneb 4st moodulist. ’24 suvel on avatud intensiivõpe huvilistele, kes soovivad septembrist alustada leinanõustamise täiendusõppega.
 • Kõrgharidus omandatud või omandamisel

  Vastuvõtt Leinanõustamise täiendusõppesse toimub veebiintervjuu alusel.

Leinanõustamise täiendusõpe september ’24 – juuni ’25

Kuupäevad:
13-15. sept ’24
11-13. okt ’24
15-17. nov ’24
13-15. dets ’24
17-19. jaan ’25
14-16. veebr ’25
14-16. märts ’25
11-13. aprill ’25
16-18. mai ’25
13-15. juuni ’25
* lisanduvad regulaarsed supervisioonid

Kella-ajad:
R, L 10:00-18:00
P 10:00 – 13:30 praktikad

Kombineeritud õpe: veebiõppe ja kontaktõppe moodulid vaheldumisi.
Kontaktõpe Tallinnas või Harjumaal.
Veebiõpe Zoom keskkonnas.

Sihtgrupp:

 • Spetsialistid, kes soovivad spetsialiseeruda leinanõustamisele
 • Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid jne.
 • Inimesed, kes soovivad karjäärimuutust ning pühenduda leinajate toetamisele
 • Leina kogenud inimesed, kes soovivad leinajatele professionaalset tuge pakkuda

Täiendusõppe sisu:

 • Nõustamisalused ja leinanõustaja roll
 • Lein ja kiindumusteooria
 • Traumateadlikkus leinas
 • Kohalolu emotsioonides
 • Sisemise lapse töö leinatöö toetamisel
 • Meetodõpe:
  • varjatud leina kaardistamine
  • sisedialoogi kaardistamise meetodid leinatöös
  • alateadvusele suunatud meetodid leinatöös
  • leinameetodid töös täiskasvanutega
  • leinameetodid töös lastega
 • Kohalolu eneses ja klienditöös sama-aegselt läbi praktika
 • Leinanõustaja enda leinad ja võimekus ning piirid nende jagamisel nõustamisel

Täiendusõppe valikuline lisamoodul (täiendava tasu eest):

 • Leina tugigruppide läbiviija väljaõpe, mis koosneb:
  • leina tugigruppide süsteemse meetodi õpe, teemadekeskne (lahkuminek, partneri surm, lemmiklooma kaotus, lapse lein)
  • emotsionaalsete protsesside käsitlemine grupis
  • grupi juhtimise baaskoolitus (varasema väljaõppe puudumisel)

Meetodid:

 • teaduspõhised kognitiivsed meetodid
 • loovterapeutilised meetodid
 • leinaja sisedialoogi kaardistamine ja toetamine
 • somaatiline lähenemisviis leinas
 • alateadvusele suunatud praktikad leinatöö toetamisel

Osaleja omandatavad õpioskused:

 • Pakub professionaalset leinanõustamise teenust
 • Rakendab leina- ja traumateadlikke meetodeid vastavalt kliendi eripäradele ja vajadustele
 • Oskab jääda klienti toetavaks intensiivsete emotsioonide korral

Õppemaht:

Täiendusõppe kogumaht on 278 ak t, millest 240 ak t on auditoorne õpe ja praktika, 30 ak t supervisioonides osalemine, 8 ak t juhendatud välispraktikat. Õppeperioodil viib õppija läbi juhendatud praktika leinajatega, vähemalt 3 kliendi juhtumit. Juhendajapoolne tagasiside välispraktikale on kogumahus 4 ak t.

Keskkond: Kontaktõpe toimub koolitustingimustele vastavas ruumis. Veebiõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavas Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid tehakse õppijale kättesaadavaks e-õppekeskkonnas leinakool.thinkific.com . E-õppekeskkond on ligipääsetav ainult õppega seotud koolitajatele ja õppijatele. 

Ülesehitus:

 • teooria läbi praktiliste näidete ja arutelude
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • individuaalsed harjutused
 • juhtumipõhised grupisisesed praktikad ja vaatluspäeviku täitmine
 • juhendatud välispraktika

Tunnistus väljastatakse järgmistel tingimustel:

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 224 auditoorses tunnis, sh vähemalt 24 ak t supervisioonis, 8 ak t juhendatud praktikal ning sooritanud õpiväljundite hindamise. Eelnevaid tingimusi mitte täitnud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Osalustasu

 • Leinanõustamise täiendusõppe osalustasu 3600 eur/osaleja, mis sisaldab:
  • 10 moodulil osalemist, sh grupisisesed praktikad
  • 10 supervisioonil osalemist
  • 3 välispraktika juhendamist
  • ligipääsu e-keskkonnale, kus on koolitusmaterjal

Osalustasu tingimused:

 • Tagastamatu broneerimistasu, kogusummas 300 eur, garanteerib koha täiendusõppes.
 • Tasuda on võimalik samuti osamaksetena alljärgnevalt*:
  • kahes osas, 1 850 eur/osamakse, vastavalt tähtajaga sept ’24 ja veebruar, ’25
  • kolmes osas, 1 250 eur/osamakse, vastavalt tähtajaga sept ’24, dets ’24 ja märts, ’25
  • igakuiselt, 390 eur/osamakse
 • Tühistades broneeringu rohkem kui 1 nädal ennem mooduli algust, tagastatakse 50% kogumaksumusest (va broneerimistasu). Võimalik on samuti liituda järgmise grupiga tagasimakse asemel.
 • Tühistades broneeringu 1 nädal või vähem ennem mooduli algust, makstud summat ei tagastata. Võimalik on sel juhul liituda järgmise grupiga.

Täiendusõpet viib läbi leinanõustaja Meeli Laane.
Täiendusõpet korraldab Meeli Laane Leinakool.

Kursuse detailid

Õppekava nimetus: “Leinanõustamise täiendusõpe”.

Õppekava rühm: Psühholoogia

Õpiväljundid. Osaleja:

 • Pakub professionaalset leinanõustamise teenust
 • Rakendab leina- ja traumateadlikke meetodeid vastavalt kliendi eripäradele ja vajadustele
 • Oskab jääda klienti toetavaks intensiivsete emotsioonide korral

Sihtgrupp:

 • Spetsialistid, kes soovivad spetsialiseeruda leinanõustamisele
 • Spetsialistid, kes töötavad inimestega sh vaimse tervise edendajad, kogemusnõustajad, koolipsühholoogid, psühholoogilised nõustajad, sotsiaaltöötajad, noortekeskuse töötajad, meditsiinipersonal, iluteeninduse esindajad, terapeudid jne.
 • Inimesed, kes soovivad karjäärimuutust ning pühenduda leinajate toetamisele
 • Leina kogenud inimesed, kes soovivad leinajatele professionaalset tuge pakkuda

Õpingute alustamise tingimused: Leina baasõpe on läbitud või läbimisel

Õppemaht: Täiendusõppe kogumaht on 278 ak t, millest 240 ak t on auditoorne õpe ja praktika, 30 ak t supervisioonides osalemine, 8 ak t juhendatud praktikat. Õppeperioodil viib õppija läbi juhendatud praktika leinajatega, vähemalt 3 kliendi juhtumit. Juhendajapoolne tagasiside välispraktikale on kogumahus 4 ak t.

Õppekeskkond: Kombineeritud õpe, kus veebiõpe ja kontaktõpe toimuvad vaheldumisi. Kontaktõpe toimub koolitustingimustele vastavas ruumis. Veebiõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavas Zoomi keskkonnas. Õppematerjalid tehakse õppijale kättesaadavaks e-õppekeskkonnas leinakool.thinkific.com . E-õppekeskkond on ligipääsetav ainult õppega seotud koolitajatele ja õppijatele. 

Täiendusõppe sisu:

 • Nõustamisalused ja leinanõustaja roll
 • Lein ja kiindumusteooria
 • Traumateadlikkus leinas
 • Kohalolu emotsioonides
 • Sisemise lapse töö leinatöö toetamisel
 • Meetodõpe:
  • varjatud leina kaardistamine
  • sisedialoogi kaardistamine ja toetamine leinas
  • alateadvusele suunatud meetodid leinatöös
  • leinameetodid töös täiskasvanutega
  • leinameetodid töös lastega
 • Kohalolu eneses ja klienditöös sama-aegselt läbi praktika
 • Leinanõustaja enda leinad ja võimekus ning piirid nende jagamisel nõustamisel
 • Täiendusõppe valikuline lisamoodul (täiendava tasu eest):
 • Leina tugigruppide läbiviija väljaõpe, mis koosneb:
  • leina tugigruppide süsteemse meetodi õpe, teemadekeskne (lahkuminek, partneri surm, lemmiklooma kaotus, lapse lein)
  • emotsionaalsete protsesside käsitlemine grupis
  • grupi juhtimise baaskoolitus (varasema väljaõppe puudumisel)

Ülesehitus:

 • teooria läbi praktiliste näidete ja arutelude
 • praktika nii grupi- kui ka paaristööna
 • individuaalsed harjutused
 • juhtumipõhised grupisisesed praktikad ja vaatluspäeviku täitmine
 • juhendatud välispraktika

Lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument:

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 216 auditoorses tunnis, sh vähemalt 24 ak t supervisioonis ning sooritanud õpiväljundite hindamise. Eelnevaid tingimusi mitte täitnud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Täiendusõppe läbiivija: Leinanõustaja Meeli Laane.
Täiendusõppe korraldaja: Meeli Laane Leinakool

Meeli Laane on Meeli Laane Leinakooli asutaja, transpersonaalne psühhoterapeut ja traumateadlik leinanõustaja. Meeli töötab erapraksises leinanõustajana, nii traumaatilise ja komplitseeritud leinaga toimetulekut toetades kui ka loomuliku leina teadlikkust tõstes. Meeli on koolitanud terapeute ja erialaspetsialiste leina teemal nii Eestis kui ka Armeenias, sh erialaspetsialiste Saksamaal ning Prantsusmaal.


Tagasiside varasematelt koolitustelt

Kädi

Meeli räägib leinast ja kaotusest lihtsalt ja selgelt ning ma hakkasin nägema leina teises valguses. Lein ei vaja analüüsi ega parandamist vaid kohalolu kogu haavatavuses. Mõistusega loogiliselt seletades südamevalu ei ravi. Minu jaoks ei ole lein enam kaotus, vaid ühe etapi lõpp ja järgmise etapi algus.

Angela Saks

Suur tänu võimaluse eest koolitusel osaleda. Sain sealt väga palju oma isiklikuks arenguks aga ka terapeudi tööriistakasti täiendust.
Mulle väga meeldis. Aitäh!


You Might Also Like

etET